مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
مجموع جوایز : ۱۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۲.۴

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

ستایش خداوندی را سزاست که حمدوستایش را به نعمتهاونعمتهارا به شکرگزاری پیوند داد. خداوندا! رحمت خود را با ابر پر باران و بهار و پر آب و گیاهان خوش منظر شاداب بر ما نازل فرما. خدایا! ما را با بارانی سیراب کن که زنده کننده،سیراب سازنده،فراگیر و به همه جا رونده،پاکیزه و بابرکت،گپارا و پرنعمت،گیاه آن لسیار،شاخه های آن به بار نشسته و برگ هایش تازه و آبدار باشد تا با چنان بارانی بنده ناتوان را توان بخشی، و شهرهای مرده است را زنده سازی.              خطبه۱۱۵ نهج البلاغهمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - حامد نصیری ، جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

۲ - مریم نصرتی ، جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


#نهج البلاغه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۶۷


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
درجه های نظامی به روایت تصویر

درجه های نظامی به روایت تصویر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی مهارت ششم

مسابقه کتابخوانی مهارت ششم

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۷۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.