فاطمه ایلاتی زاده


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : گيلان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۰
رتبه در سایت : ۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۷۳۵ از ۱۰۰۲ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۳۳ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۲ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۹۰ %)

مسابقه جواب بده برنده شو (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۸۸ %)

مسابقه کتابخوانی براساس خطبه یک نهج البلاغه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی باب الجواد (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس خطبه 110 نهج البلاغه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی بر اساس بخشی از خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی داستان های کودکان (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۹۰ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۲۰ %)

مسابقه آموزشی برنامه Access (۲۰ %)

مسابقه آشنایی نرم افزار word (۴۰ %)

مسابقه فنون علمی تلویزیون (۲۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۱۴ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات مکانیک اتومبیل (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی محیط زیست (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات کربلای ۵ (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۵۵ %)

مسابقه آشنایی با عملیات بدر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده (بخش اول اصول کلی تغذیه) (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۵۳ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۱۰۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۱۰۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۱۰۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۱۰۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۱۰۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۱۰۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه عمران 1 (۱۰۰ %)

مسابقه عمران 2 (۱۰۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۱۰۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۴۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۱۰۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۹۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۱۰۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۴۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۱۰۰ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۸۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۴۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۲۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۸۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۸۵ %)

مسابقه احتمال (۱۰۰ %)

مسابقه فتوشاپ (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین13 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین14 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین (۱۰۰ %)

مسابقه زندگی نامه علی صادقی (۱۰۰ %)

مسابقه معرفی الناز شاکردوست (۱۰۰ %)

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی (۳۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۱۰۰ %)

مسابقه هوش برتر (۵۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۵۸ %)

مسابقه اطلاعات عمومی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۸۰ %)

مسابقه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۴۱ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۵۸ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان) (۸۸ %)