مسابقه اطلاعات مکانیک اتومبیل


اطلاعات عمومی مکانیک و تعمیرات خودرو


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
مجموع جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۴.۵۳۳۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- رضا ایلاتی زاده، جایزه: ۴۰۰۰ تومان


#مکانیک اتومبیل #تعمیر و نگهداری اتومبیل

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات مکانیک اتومبیل»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه فنون علمی تلویزیون

مسابقه فنون علمی تلویزیون

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه آشنایی با نرم افزار طراحی Corel

مسابقه آشنایی با نرم افزار طراحی Corel

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHand

مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHand

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه مکانیک اتومبیل2

مسابقه مکانیک اتومبیل2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.