مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
مجموع جوایز : ۳۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۳
امتیاز کاربران: ۳.۹۸

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مجموعه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآنمسابقه شماره سوم براساس تفسیر حزب شماره سوم قرآن طراحی شده است.مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن به صورت هفته ای برگزار خواهد شد و کاربران یکماه فرصت در هر کدام از مسابقات کتاب خوانی دمی با قرآن شرکت کنند.سوالات بر اساس تفسیر نور آقای قرائتی مطرح شده استمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - xxx12 ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

۲ - ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

۳ - zhrh_97 ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی براساس قرآن #مسابقه کتابخوانی با موضوع تفسیر قرآن #مسابقه کتاب خوانی با محوریت قرآن و تفسیر آن

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۶۸


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: