مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم


مجموعه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآنمسابقه شماره سوم براساس تفسیر حزب شماره سوم قرآن طراحی شده است.مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن به صورت هفته ای برگزار خواهد شد و کاربران یکماه فرصت در هر کدام از مسابقات کتاب خوانی دمی با قرآن شرکت کنند.سوالات بر اساس تفسیر نور آقای قرائتی مطرح شده است


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
مجموع جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۳.۹۸

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- زهرا قالیبافان ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۲- مهدی اسمعیل زاده، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۳- زهره دانشمندی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی براساس قرآن #مسابقه کتابخوانی با موضوع تفسیر قرآن #مسابقه کتاب خوانی با محوریت قرآن و تفسیر آن

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.