مسابقه اطلاعات عمومی


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
مجموع جوایز : ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
نتیجه ارزیابی: ۴.۲۹۲۳

باسلام.باشرکت درمسابقه هم اطلاعات عمومی خودتوبالاببرهم جایزه بگیر.فقط باپاسخ به چندسوال راحتمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حسین حسینی پور، جایزه: ۴۰۰۰۰ ریال


#اطلاعات عمومی #مسابقه #مسابقه جایزه دار #مسابقه اطلاعات عمومی #مسابقه کتابخوانی #کتابخوانی

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۷
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۴۰
رتبه در سایت : ۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۴۰۴ از ۵۳۸ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مسابقه اطلاعات عمومی 6

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه اطلاعات عمومی5

مسابقه اطلاعات عمومی5

جایزه : ۶۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی3

مسابقه اطلاعات عمومی3

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.