مسابقه اطلاعات عمومی


باسلام.باشرکت درمسابقه هم اطلاعات عمومی خودتوبالاببرهم جایزه بگیر.فقط باپاسخ به چندسوال راحت


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۶۵
مجموع جوایز: ۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۴.۲۹۲۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حسین حسینی پور ، جایزه: ۴۰۰۰ تومان


#اطلاعات عمومی #مسابقه #مسابقه جایزه دار #مسابقه اطلاعات عمومی #مسابقه کتابخوانی #کتابخوانی

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی3

مسابقه اطلاعات عمومی3

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی4

مسابقه اطلاعات عمومی4

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.