مسابقه آموزشی برنامه Access


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
مجموع جوایز : ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
امتیاز کاربران: ۲

مسابقه آموزشی برنامه  Access

برنامه access  از مجموعه آفیس انتخاب شد، تا کاربران شرکت کننده بتوانند میزان شناخت خود از این برنامه را مجک بزنندمهلت شرکت تمام شده است.

برندگان

۱ - rastegar ، جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال
مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : مازندران
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۲۲
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۸
رتبه در سایت : ۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۷۲۶ از ۱۸۷۳ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه ژنتیک1

مسابقه ژنتیک1


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه اطلاعات بیمه ای

مسابقه اطلاعات بیمه ای


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه آشنایی با Auto cad

مسابقه آشنایی با Auto cad


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر

ارسال نظر برای «مسابقه آموزشی برنامه Access»