سمانه احمدی


استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۹
تعداد پاسخ صحیح : ۸۸۳ از ۹۵۱ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۶۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی باخانمان (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۲ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی برای او... (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شهر اولین ها (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی رئیس مذهب شیعه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۸۰ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی عقیله بنی هاشم (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی باب الجواد (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش - اشتراک اشکال (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۱۰۰ %)

مسابقه روز مهندس (۴۲ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه شیخ عطار نیشابوری (۱۰۰ %)

مسابقه فوتبال زندگی من (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۸۸ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۹۰ %)

مسابقه شناخت کبد چرب بیماری خاموش (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حلیة المتقین (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی خانواده (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول) (۹۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی معدن (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی سینوزیت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته (۱۰۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۱۰۰ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۱۰۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۱۰۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۱۰۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۱۰۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۱۰۰ %)

مسابقه احتمال (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۱۰۰ %)

مسابقه فتوشاپ (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۱۰۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی با اوتیسم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۱۰۰ %)

مسابقه بارسلونا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۱۰۰ %)