عبدالمجیدقصابی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۴/۲۹
استان : بوشهر
شهر : بندر ديلم
رتبه در سایت : ---