علی عباسی دهمیانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
استان : خراسان‌رضوي
شهر : کاشمر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۵۷۸