زيبا شاهي


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۳/۱۷
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : تبريز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۹۲۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۱۰۰ سوال