سکینه میرزایی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۳۵/۰۱/۰۴
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷
رتبه در سایت : ۱۸۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳۱ از ۲۰۷ سوال