سکینه میرزایی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۳۵/۰۱/۰۴
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰
رتبه در سایت : ۱۸۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴۲ از ۲۳۷ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۴۱ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۷۰ %)

مسابقه هوش برتر (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۳۵ %)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر (۴۶ %)

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها (۲۸ %)