زهرا ماهراقدم


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : تبريز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۲۰۷
تعداد پاسخ صحیح : ۴۶ از ۷۷ سوال