یزدان خسروی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه
رتبه در سایت : ---