سجاد یوسفی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۳/۱۵
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۳۰۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال