پریسااسلاملونژاد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۷/۰۱
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۰۴۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۳۲ سوال