احمدهنری


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : اصفهان
شهر : خور
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳
رتبه در سایت : ۲۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲۴ از ۵۱۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۶۰ %)

خدمات سایت بزرگ دیدپا : didpa.ir (۱۰۰ %)

آزمون شناخت دیابت (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۳۸ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۲۳ %)

هوش برتر 1 (۲۵ %)

دانستنی های زندگی زناشویی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی روان شناسی مرضی کودک (۹۰ %)

آزمون بازی شطرنج (۹۰ %)

آزمون دانستنی های حیوانات (۲۵ %)

آیا میدانید - عمومی (۵۰ %)

اطلاعات سینمایی (۳۰ %)

بازی با ریاضی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام (۹۳ %)

آشپزباشی (۶۱ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۶۰ %)

دانستنی های پزشکی (۵۰ %)

دانستی های کشاورزی (۳۰ %)

دانستنی های کامپیوتر (۲۰ %)

اطلاعات عمومی (۳۶ %)

حل جدول یک (۳۶ %)

جهان شناسی (۱۰۰ %)

اطلاعات سیاسی (۶۰ %)

گردشگری ایران (۴۰ %)

فوتبال جهان (۲۰ %)

تاریخ ایران (۴۰ %)

آیا می دانید ورزشی (۴۰ %)

مسابقه دینی (۶۲ %)

گل شناسی (۳۰ %)

شناخت معنای گل (۱۰ %)

اطلاعات دینی مذهبی (۴۰ %)

اطلاعات ورزشی (۲۵ %)

اطلاعات عمومی جدید (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادبی (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی (۵۰ %)

قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی (۶۰ %)

آزمون ورزشی2 (۳۰ %)

آزمون کامپیوتر (۱۰ %)

جواب بده برنده شو (۲۰ %)

تست هوش - اشتراک اشکال (۲۰ %)

تاریخ معاصر (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب،وصیت نامه سیاسی -الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی (۳۷ %)

مسابقه کتابخوانی داستان موفقیت و الگوی فکری کارآفرینان و بزرگان (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ تمدن (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی گلستان سعدی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی بوستان سعدی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیری در کتاب خواجه تاجدار (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی امام علی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی امام حسین (۴۰ %)