غزال راد


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۲/۲۹
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۸۲۴
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال