جلال الدین


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۰۴/۲۱
استان : گلستان
شهر : گرگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۶۶
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۰ سوال