متین


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۰۲/۰۸
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۹۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۰ سوال