محمد قاسمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۵/۱۱
استان : اصفهان
شهر : شهرضا
رتبه در سایت : ---