کیوان محمد حسینی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
استان : کهگيلويه‌و‌بويراحمد
شهر : سي سخت
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۷۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۳۲ سوال