حسین عبدی دشت بیاض


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : خراسان‌رضوي
شهر : بيدخت
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۲۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۵ سوال