زهرا دریکوند


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۵/۳۱
استان : خوزستان
شهر : انديمشک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۲۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال