سودابه مقصودی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : كردستان
شهر : سنندج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷
رتبه در سایت : ۲۳۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸۷ از ۳۳۹ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۹۰ %)

مسابقه هوش برتر (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۹۱ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس (۹۰ %)

مسابقه حدیث (۰ %)

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۹۳ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی (۸۰ %)