فائزه طالبی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : هرمزگان
شهر : درگهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳
رتبه در سایت : ۹۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳۴۵ از ۳۸۹ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو (۲۸ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۸۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۸۲ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۹۰ %)

بارسلونا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۹۱ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)