سید حسین موسوی مفرح


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : اسلام‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۳۷۵۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۶ سوال