شهناز کاملی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۲/۱۰/۱۲
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۷۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۲۰ سوال