رضااکبری


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۷۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۱۵ سوال