سالار خضرلو


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : نقده
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۹۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۵ سوال