آصف علی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۱۱/۱۵
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۳۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۵ سوال