حامد


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۱۰/۱۱
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۹۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۰ سوال