نرگس سپهری نسب


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال