غلامرضا رضائی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
استان : فارس
شهر : ارسنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۹۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳۳ از ۵۲ سوال