سمانه خراسانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
استان : مركزي
شهر : اراک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۸۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۴۵ از ۶۷ سوال