علی فنودی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۱۰/۲۴
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۲۹۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال