علی اردو


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۱/۰۱
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۲۲۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۵ سوال