مجتبی علی محمدی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۱/۲۶
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳
رتبه در سایت : ۱۱۹۶
تعداد پاسخ صحیح : ۹۹ از ۱۵۷ سوال