مجتبی علی محمدی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۱/۲۶
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴
رتبه در سایت : ۴۳۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳۳ از ۲۱۷ سوال