مسعود یونسی شهرضا


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۹/۳۰
استان : اصفهان
شهر : شهرضا
رتبه در سایت : ---