نگین جرفی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۱۲/۰۲
استان : خوزستان
شهر : اهواز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۵۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۰ سوال