خدیجه نقدی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۵۱/۰۹/۳۰
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : تبريز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۳
رتبه در سایت : ۵۲
تعداد پاسخ صحیح : ۷۲۱ از ۱۲۴۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۱۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۴۰ %)

مسابقه شناخت بیماری ام اس (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات ورزشی بسکتبال (۴۱ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج در اسلام (۶۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی جهاد اقتصادی (۷۷ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۲ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۵۲ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی باخانمان (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا و قیام های بعد از آن (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۵۸ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۹۰ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیست گفتار (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده (بخش اول اصول کلی تغذیه) (۵۵ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۲۸ %)

مسابقه آشنایی نرم افزار word (۴۰ %)

مسابقه آموزشی برنامه Access (۴۰ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۵۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۱۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۲۵ %)

مسابقه فنون علمی تلویزیون (۰ %)

مسابقه آشنایی با تراشکاری (۰ %)

مسابقه آشنایی با Adobe Flash (۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات کربلای ۵ (۸۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات بدر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88 (۴۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۷۵ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۶۰ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۱۰۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۶۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۹۱ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۶۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۶ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۵۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۲۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۶۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۲۰ %)

مسابقه فتوشاپ (۶۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۴۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۶۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۲۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۴۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۲۵ %)

مسابقه احتمال (۳۳ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۴۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۴۰ %)

مسابقه عمران 1 (۶۰ %)

مسابقه عمران 2 (۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۴۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۲۵ %)

مسابقه معنی لغات (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۵۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۴۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۶۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۴۲ %)

مسابقه ژنتیک1 (۴۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۲۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۳۳ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۴۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۲۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۶۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۶۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۲۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۴۰ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

فرهنگ معین14 (۵۰ %)

فرهنگ معین13 (۷۵ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۴۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۴۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۲۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب (۹۰ %)

مسابقه زمستان خواب ها (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان در قرآن (۸۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۷۵ %)

مسابقه هوش برتر (۳۸ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۸۴ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه گل شناسی (۶۰ %)

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی (۴۲ %)