محمدرضاطاهری


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۰۱/۱۴
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۷۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۵ سوال