اکرم مسافری


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۷/۳۰
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۹۵۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۱۰ سوال