علی قاسمی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۰۵/۰۳
استان : لرستان
شهر : نورآباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۷۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱ از ۵۲ سوال