فتوکیان


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۱۱/۱۶
استان : مازندران
شهر : رامسر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۹۶۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۴۳ سوال