مسلم بذرافکن


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : کهگيلويه‌و‌بويراحمد
شهر : ياسوج
رتبه در سایت : ---