زینب هدایتی ابداء


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۶/۲۰
استان : تهران
شهر : ري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۴۲۱
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال