سید محمد علی میره ای


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۱۲/۲۷
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۱۹۰
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۶۴ %)