مریم کریمی بلندی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۴/۰۱
استان : زنجان
شهر : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۲۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲ سوال