میثم روشی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۲/۲۰
استان : هرمزگان
شهر : رودان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۱۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۹ از ۷۷ سوال