معصومه اعظمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۱۱/۲۲
استان : اصفهان
شهر : گلپايگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶
رتبه در سایت : ۲۵۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸۱ از ۲۹۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۷۸ %)

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج) (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی اربعین (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی قیام امام حسین (ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۹۱ %)